Wykazy publikacji pracowników Wydziału

Szanowni Pracownicy,

Na kolejnych podstronach umieszczono Państwa publikacje z okresu 2017-2021 w celu aktualizacji opisów bibliograficznych, możliwości dodawania nowych pozycji, a zwłaszcza rejestracji cytowania, przydatnych w procesie ewaluacji dorobku naukowego Wydziału. Dane są sukcesywnie pobierane i aktualizowane w synchronizacji z portalem Ekspertus, funkcjonującym w ramach sprawozdawczości naukowej Uniwersytetu. Stąd też w pierwszej kolumnie każdego z wykazów zamieszczono identyfikator publikacji (IDT) odnoszący się do opisu bibliograficznego w tymże portalu. Ułatwi to identyfikację publikacji w obu bazach.

Na podstronach (umieszczonych w menu) odpowiadających typom publikacji naukowych, zamieszczono pozycje, które w procesie parametryzacji są najcenniejsze, czyli: artykuły w czasopismach, artykuły konferencyjne, monografie i rozdziały w monografiach. W wyświetlanych tabelach dodano możliwość stosowanie dowolnych filtrów i ustawiania kolejności zamieszczonych w bazie pozycji (dane autora, tytuł publikacji itp.). Prezentowane są jedynie najważniejsze dane, co wynika z ograniczenia obszaru i konieczności czytelności strony (zwłaszcza na urządzeniach mobilnych). Jednakże szerszy cały opis bibliograficzny (np. streszczenia, słowa kluczowe, dane wydawnictwa itp.) są dostępne po wybraniu opcji “Szczegóły”.

Aktualizacją danych zajmują się wyznaczeni w ramach instytutów pracownicy, do których należy przesyłać wszelkie pytania, uwagi, poprawki i aktualizację cytowanych publikacji oraz opisów bibliograficznych. Kontakt do ww. osób, został zamieszczony w odpowiedniej zakładce menu.

Ponadto na każdej z podstron znajduje się przycisk przekierowujący do uporządkowanych chronologicznie numerów Olsztyn Economic Journal, w których umieszczono odnośniki do pełnych tekstów poszczególnych artykułów w obrębie numerów.

 

 

Rada Dziekańska WNE